Zgodność z RODO

Szansa czy obowiązek?  

Opcja 1

Traktujesz RODO jako niechciany obowiązek. Robisz jedynie niezbędne minimum, które ma na celu uchronić Cię przed potencjalnymi karami.

Opcja 2

Postrzegasz RODO, a także samą kwestię etyki oraz ochrony danych konsumentów jako istotny element Twojego modelu biznesowego oraz szansę, aby się rozwijać.

Warunkiem pełnej zgodności z GDPR jest zastosowanie odpowiedniej technologii. Dzięki temu  masz pełną kontrolę, a wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym na danych produkcyjnych.

Ten sposób działania umożliwia Master Data Platform.

Gwarancja zgodności z regulacjami

Nasz moduł RODO został stworzony z myślą o wszystkich artykułach regulacji. Black Tiger co roku przedstawia organom UE informacje o ewolucji modułu RODO..

Model scoringowy RODO

Nasz model scoringowy RODO jest aplikowany do wszystkich konsumentów w bazie. Dzięki temu możesz w porę zidentyfikować potencjalne ryzyka. 

Interfejs dla użytkowników

W module RODO możesz obserwować w czasie rzeczywistym jaki wpływ mają akcje które podejmujesz na ocenę zgodności z RODO.

.

Monitorowanie procesów

 Umożliwiamy monitorowanie procesów integracji danych, aby w porę identyfikować ryzyko związane z pojawianiem się nowych konsumentów w bazie.

.

Prawa konsumentów

W efektywny sposób umożliwiamy znajdowanie odpowiedzi na zapytania konsumentów dotyczące prywatności oraz realizowanie ich praw, np. do usunięcia danych.

Nie tylko RODO

Nasz moduł ochrony danych osobowych dostosowuje się do obowiązujących przepisów, w zależności od obszaru geograficznego (LGPD, ustawa 64, CCPA…).