Niech runą mury wokół danych

Od silosów do synergii

Wiele firm zmaga się z pełnym wykorzystaniem ogromnych ilości swoich danych. Często uruchamiają one duże projekty, aby zaspokoić potrzeby każdego użytkownika lub pozwalają oddzielnym zespołom deweloperskim tworzyć nowe strumienie danych, które trudno dostosować do innych potrzeb biznesowych. Prawdziwym wyzwaniem jest opracowanie strategii danych, które zapewniają natychmiastowe korzyści i jednocześnie kładą podwaliny pod przyszłe zastosowania.

Firmy, które odnoszą sukcesy, traktują dane jak produkt, który sprzedają. Podobnie jak produkt jest zaprojektowany tak, aby zaspokoić potrzeby jak największej liczby klientów, dobra strategia danych dostarcza niezawodny, przyjazny dla użytkownika zestaw danych, który można wykorzystać w całej organizacji do rozwiązania różnych wyzwań biznesowych. To podejście jest kluczowe w Jednolitym Widoku Podmiotu (Single Entity View lub SEV), który zapewnia kompleksowy 360-stopniowy widok kluczowych obszarów danych – takich jak klienci, produkty lub procesy. To ujednolicone podejście do danych nie tylko ułatwia dostęp i użytkowanie, ale także przekształca je w potężne narzędzie o szerokim wachlarzu zastosowań. Zacznijmy jednak od wyzwań.

  • Różne systemy i bazy danych

Jednym z głównych wyzwań w zarządzaniu danymi jest ogromna ilość systemów, baz danych i formatów używanych w całej organizacji. Według badania Forrestera, przeciętna duża firma używa 259 różnych systemów i aplikacji. Ta fragmentacja tworzy silosy, utrudniając dostęp i integrację danych z różnych źródeł (informacje o klientach, dane sprzedażowe, wyniki marketingowe itp., każde o własnym formacie i własnej strukturze, każde zapisane gdzie indziej). Ta złożoność prowadzi do drogich i niebezpiecznych niespójności.

  • Ilość danych rośnie

Ponieważ ilość danych podwaja się co dwa lata, zarządzanie nimi i przetwarzanie staje się coraz trudniejsze. Co więcej, rosnąca objętość danych wymaga bardziej zaawansowanego sprzętu, oprogramowania i infrastruktury do ich efektywnego przetwarzania i przechowywania.

  • Niekompatybilne systemy

Mówimy tu o integracji lub o współdziałaniu. Gdy systemy nie są od początku zaprojektowane do komunikacji między sobą, prowadzi to do niespójności danych, błędów i nieefektywności.

Ujednolicone podejście do danych

Zatem co firmy mogą zrobić, aby przezwyciężyć te wyzwania? Według Harvard Business Review, najskuteczniejsze strategie danych traktują informacje jako dynamiczny, a nie statyczny, zasób. Jednolity Widok Podmiotu (SEV) służy jako podstawa dla takich strategii, konsolidując strumienie danych w jednolity, dynamiczny widok.

Wyobraź sobie międzynarodową firmę handlową, który zmaga się z rozproszonymi danymi klientów na platformach online, w sklepach stacjonarnych i aplikacjach mobilnych. Dzięki wdrożeniu SEV, sprzedawca tworzy kompleksowy widok zachowań klientów, umożliwiając strategie marketingowe omnichannel i zwiększając zaangażowanie klientów (oraz sprzedaż!).

Technologiczna dźwignia

W każdej branży firmy zmagają się z wyzwaniem dopasowania różnych typów systemów danych, od baz danych relacyjnych, przez grafowe, po dokumentowe. W miarę jak objętość danych gwałtownie rośnie, rośnie także presja rynkowa, aby nie tylko przechowywać te informacje, ale także mieć do nich pełny dostęp i analizować je w czasie rzeczywistym, co napędza tzw. „need for speed” w operacjach. Wymagania te są spotęgowane przez złożoność istniejących systemów IT, gdzie różne oprogramowania i technologie nie zostały zaprojektowane do współpracy, co prowadzi do prowizorycznych, manualnych rozwiazań. Wtedy SEV staje się prawdziwą Mission Impossible.

Ale te mury muszą runąć! Dzięki wszechstronnej technologii, która łączy dane ze wszystkich źródeł i formatów. Taka technologia pozwala firmom jednocześnie obsługiwać wiele zastosowań, przekształcając ich ekosystemy danych w dostępne i wartościowe aktywa.

Wnioski: Wykorzystaj swoją szansę!

Przejście z fragmentarycznego środowiska danych do ujednoliconego, uporządkowanego ekosystemu to znacznie więcej niż tylko techniczna zmiana. To rewolucja w sposobie, w jakim dane napędzają Twoją firmę. Firmy, które wykorzystują tę zmianę, szybko przekształcają się w liderów rynku. Dołącz do nich!

 

Autor: Michał Kołątaj