Zagubieni w danych

PUŁAPKI DATA GOVERNANCE

W chwili obecnej dane są często nazywane „nową ropą”, a zapewnienie odpowiedniego poziomu zarządzania nimi stało się priorytetem dla firm na całym świecie. Jednak wiele firm  rozpoczyna projekty Data Governance bez odpowiedniego przygotowania, co prowadzi do nieefektywności i zmarnowanych inwestycji. Ten artykuł opowie o tych wyzwaniach oraz pokaże praktyczne podejście do ich rozwiązania.

1. Wdrażanie Data Governance

1.1. Pochopne działania firm

Wiele firm, pragnąc wykorzystać potencjał danych, chce wprowadzić procesy Data Governance bez posiadania wcześniej narzędzi technicznych, które umożliwiają zaadresowanie podstawowych kwestii związanych z zarządzaniem danymi: efektywnego procesowania, procesów Data Quality, umożliwienia dostępu do danych dla różnych pracowników firmy. Można to porównać do budowania domu bez solidnych fundamentów. Wynika to głównie z presji rynkowej.  W efekcie firmy wdrażają cząstkowe rozwiązania i wpadają w pętlę konieczności ciągłego redefiniowania strategii, co wyczerpuje ich zasoby bez dających się zmierzyć rezultatów.

Problemy te często mają swoje źródło w rozbieżności między strategicznymi celami a praktyczną realizacją. Bardzo często firmy decydują się na kooperacje z zewnętrznymi konsultantami, co prowadzi do bycia w trybie ciągłej transformacji i generuje wysokie koszty. Największe sukcesy osiągają firmy, które skupiają się od początku na zbudowaniu solidnych fundamentów i rozwiązaniu podstawowych problemów, takich jak zarządzanie dużym wolumenem danych, zarządzanie jakością danych oraz umożliwienie dostępu do danych.

1.2. Bagaż starych systemów

Powszechnym scenariuszem w wielu organizacjach jest istnienie silosów danych i rozdrobnionych systemów, które posiadają wiele funkcji. W tym przypadku, procesy wirtualizacji danych mogą znacząco poprawić możliwości wykorzystania danych oraz obniżyć czas pracowników na manualne procesy związane z identyfikacją, wyszukiwaniem oraz przygotowaniem potrzebnych danych. Zgodnie z raportem McKinsey, efektywne zarządzanie danymi może znacząco zmniejszyć czas, który pracownicy spędzają na zadaniach niewiążących się bezpośrednio z ich głównymi obowiązkami, nawet o 74%.

  Źródło: McKinsey, Raport: „Designing Data Governance which delivers value”. 

  1. Iluzja Zarządzania Danymi poprzez usługi

  Wiele firm poszukuje zewnętrznych dostawców usług w zakresie zarządzania danymi ze względu na brak wiedzy i umiejętności wewnątrz firmy.  Jest to jednak podejście, które generuje wysokie koszty bez gwarancji wyników. Dzieje się tak z trzech powodów:

  • zastosowanie jednego podejścia, w związku z czym nie jest one precyzjną odpowiedzią na potrzeby danej organizacji,
  • wysoki koszt usług consultingowych, poźniejsza zależność od nich
  • ograniczone zaangażowanie wewnętrzne i niewystarczający transfer wiedzy do personelu firmy.

  Generuje to więc podstawowe ryzyka:

  • Wyczerpywanie zasobów finansowych bez jasnego zwrotu z inwestycji,
  • Wprowadzanie jeszcze większej złożoności do już skomplikowanego ekosystemu danych,
  • Opóźnienie postępu firmy w transformacji cyfrowej.
  1. Praktyczne przykłady rozwiązań

  3.1. Zarządzanie podstawowymi problemami: Jakość danych oraz ich wolumen

  Kluczowe wydaje się zaimplementowanie rozwiązań, które pomagają zarządzać podstawowymi i niezmiennymi problemami związanymi z wykorzystaniem danych (takich jak data quality) oraz które są w stanie obsługiwać coraz większy wolumen danych w efektywny sposób.

  To podejście sprawia, że firma jest w stanie absorbować zmiany na rynku, integrując kolejne źródła danych oraz iplementować dedykowane narzędzia do poszczególnych zastosowań biznesowych, w dalszym ciągu mając zapewnione sprawne funkcjonowanie podstaw.

  Korzyści:

  • Zaadresowanie problemów Data Quality,
  • Adresowanie problemu rosnącego wolumenu danych,
  • Zarządzanie całym cyklem życia danych.

  3.2. Implementacja etapami

  Zamiast przeprowadzać ogromną transformację (tzw, „Big Bang”), firmy powinny rozważyć implementację etapową, która skupia się najpierw na podstawowych kwestiach. Adresując wyzwania usługa po usłudze, przedsiębiorstwa mogą zapewnić płynniejsze działanie, lepiej zarządzać ryzykiem i budżetem oraz osiągnąć szybsze i częstsze sukcesy.

  Korzyści:

  • Minimalizacja zakłóceń w codziennych operacjach,
  • Regularne sukcesy zwiększające zaufanie interesariuszy,
  • Elastyczność i gotowość do zmian w przyszłości.

  Wnioski

  Żyjemy w czasach niesamowitych możliwości, ale droga ta jest pełna pułapek. Kluczem do nawigacji w labiryncie Zarządzania Danymi leży w rozpoznaniu niedoskonałości obecnych praktyk i przyjęciu pragmatycznego, nakierowanego na rozwiązania podejścia. Dzięki temu firmy będą mogły naprawdę wykorzystać potencjał swoich danych i pewnie spoglądać w przyszłość.