Case Study w bankowości

Modelowanie predykcyjne w oparciu o Jeden Widok

Wygenerowanie Jednego Widoku analitycznego dla znanego banku online

Black Tiger stworzył analityczny Jeden Widok, który pokazuje 360° informacji o klientach banku. Wszystkie źródła danych zostały zebrane oraz zagregowane na indywidualnym poziomie.

Modelowanie Predykcyjne

Black Tiger stworzył jednocześnie środowisko modelowania predykcyjnego dla banku. Liczne modele zostały stworzone dzięki współpracy konsultantów Black Tiger oraz analityków banku. Bank korzysta z naszych modeli predykcyjnych do przewidywania sprzedaży krzyżowej, podnoszenia wartości produktów oraz utraty klientów w przypadku głównych produktów.

Industrializacja

Co miesiąc Jeden Widok jest automatycznie aktualizowany na serwerze banku, wszystkie wyniki modeli są odświeżane, oraz generowany jest raport jakościowy w celu kontrolowania jakości danych wejściowych oraz potencjalnej przestarzałości modeli. Następnie prawdopodobieństwa modeli są automatycznie eksportowane do środowiska wyboru kampanii.