Case study:  Branża motoryzacyjna

Widok klienta 360° oraz widok produktu

OCZEKIWANIA KLIENTA

Znajomość wszystkich punktów kontaktu klienta z marką: zakupione produkty, odwiedzone punkty sprzedaży, przeprowadzone naprawy.

Śledzenie całego cyklu życia pojazdu: data odsprzedaży pojazdu, śledzenie właścicieli, wizyty w warsztacie.

Zarządzanie kampaniami marketingowymi i sprzedażowymi w imieniu dealerów na poziomie lokalnym i krajowym.

Zapewnienie zgodności z RODO wszystkich kampanii prowadzonych z klientami i potencjalnymi klientami.

„Kiedy klient przychodzi do mojego salonu, chcę od razu wiedzieć wszystko: jaki ma motocykl/samochód, co przeszedł w warsztacie, jakie naprawy zostały wykonane, w jakim terminie i za jaką kwotę.

Dealership Manager

„Chcę oferować moim klientom ukierunkowane operacje. Aby to zrobić, muszę znać ich pojazd, ale także ten, który mieli wcześniej, częstotliwość konserwacji i zakupione akcesoria. Wszystko to jest dla mnie niezbędne.

Marketing Manager

CEL KLIENTA KOŃCOWEGO

Na bardzo konkurencyjnym rynku o niskim wzroście celem jest zdobycie udziału w rynku od konkurentów i utrzymanie klientów dzięki bardzo dobrej znajomości ich relacji z marką.

NAJWAŻNIEJSZE DANE LICZBOWE

pojazdy

kontakty

dealerzy

Przyjmowanie niestandardowych przepływów od 400 różnych dealerów.

Dematerializacja wszystkich paragonów i faktur dla wszystkich klientów marki.

Widok 360° klienta ze wszystkimi punktami interakcji z marką.

 

Widok 360° pojazdu ze wszystkimi właścicielami, wszystkie wizyty w warsztacie.

Aktywacja kampanii marketingowych na poziomie krajowym i lokalnym.

WIARYGODNE WYNIKI DLA FIRMY

Widok produktu 360

Wszyscy właściciele pojazdu, daty odsprzedaży, wizyt w warsztacie, wszystkie punkty kontaktowe pojazdu dostępne za pomocą jednego kliknięcia.

Widok klienta 360

Poprzednio zakupiona marka, ilość napraw, wizyty w warsztacie, wszystkie punkty kontaktu między klientem a marką dostępne za pomocą jednego kliknięcia.

Skuteczne relacje z klientami

Ukierunkowane kampanie, dostosowane działania promocyjne w zakresie poszukiwania i zarządzania klientami.

 Gwarantowana zgodność z RODO

Obliczanie ryzyka związanego z RODO online, prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprostowania, bezpieczne przechowywanie danych w celu zapewnienia zgodności z przepisami.